Program szkolenia "Cisco Networking Academy" w semestrze I
Temat 1. Podstawy technologii komputerowej
 •   Podstawy i zasady działania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 •   Terminologia sieci komputerowej
 •   System binarny
 •   Pasmo cyfrowe

 •  Temat 2. Model OSI
 •   Zasadnicze modele komunikacji w kontekście warstw sieciowych
 •   Model OSI
 •   Cechy wspólne i przeciwieństwa komunikacji modelu OSI i protokołu TCP/IP

 •  Temat 3. Sieci lokalne (LAN)
 •   Podstawowe urządzenia sieci LAN 
 •   Rozwój urządzeń sieciowych
 •   Podstawy przepływu danych w sieciach LAN
 •   Budowa sieci LAN

 •  Temat 4. Warstwa pierwsza - elektronika i sygnały
 •   Podstawy elektryczności
 •   Podstawy mierników cyfrowych
 •   Niektóre podstawowe sygnały i szumy w systemach komunikacyjnych
 •   Podstawy kodowania sygnałów sieciowych 

 •  Temat 5. Warstwa pierwsza - media transmisyjne, połączenia i kolizje
 •   Najczęściej używane media w sieciach LAN
 •   Rodzaje kabli i ich przeznaczenie
 •   Proces przygotowywania i testowania kabla
 •   Komponenty i urządzenia w warstwie pierwszej sieci
 •   Kolizje i domeny kolizyjne we współdzielonym środowisku
 •   Podstawowe topologie używane w sieciach

 •  Temat 6. Warstwa druga - pojęcia 
 •   Standardy sieci LAN
 •   Liczby heksadecymanle 
 •   Adresy MAC
 •   Przesyłanie ramek
 •   Media Access Control (MAC)

 •  Temat 7. Warstwa druga - technologie
 •   Podstawy Token-Ringu
 •   Podstawy technologii FDDI
 •   Szczegóły dotyczące standardu Ethernet oraz standardu IEEE 802.3
 •   Urządzenia sieciowe warstwy drugiej
 •   Zjawiska występujące w urządzeniach warstwy drugiej podczas przepływu danych
 •   Rozwiązywanie podstawowych problemów Ethernet 10Base-T

 •  Temat 8. Projektowanie i dokumentacja
 •   Podstawy projektowania sieci i jej dokumentacja
 •   Proces planowania okablowania strukturalnego
 •   Zasilanie urządzeń sieciowych

 •  Temat 9. Projekt strukturalnego okablowania
 •   Jak wykonać projekt
 •   Wtyczka RJ-45 i instalacja gniazda
 •   Podstawy instalacji kablowych
 •   Tworzenie patch cordów
 •   Szafy telekomunikacyjne i patch panele
 •   Urządzenia do testowania okablowania

 •  Temat 10. Warstwa trzecia - adresowanie i routing
 •   Dlaczego potrzebnym jest stosowanie warstw sieciowych
 •   Determinacja ścieżki 
 •   Cel i zadania adresu IP w nagłówku IP
 •   Klasy adresowe IP
 •   Cel rezerwacji przestrzeni adresowej
 •   Podstawy podsieci
 •   Jak utworzyć podsieć

 •  Temat 11. Warstwa trzecia - protokoły routingu
 •   Charakterystyka urządzeń warstwy trzeciej
 •   Jak usługi warstwy sieciowej są używane do osiągnięcia komunikacji międzysieciowej
 •   Rozwinięcie pojęcia ARP
 •   Protokoły rutowalne
 •   Protokoły routingu  
 •   Funkcje innych usług warstw sieciowych w komunikacji Internetowej
 •   Tablice ARP
 •   Protokoły RIP i IGRP
 •   Oprogramowanie do analizy protokołów

 •  Temat 12. Warstwa czwarta - warstwa transportowa
 •   Podstawy warstwy transportowej
 •   Protokoły TCP i UDP
 •   Metody identyfikacji połączenia TCP

 •  Temat 13. Warstwa piąta - warstwa sesji
 •   Podstawy warstwy sesji

 •  Temat 14. Warstwa szósta - warstwa prezentacji
 •   Podstawy warstwy prezentacji

 •  Temat 15. Warstwa szósta - warstwa aplikacji
 •   Podstawy warstwy aplikacji
 •   Aplikacja klient-serwer
 •   Domain Name Services (DNS)
 •   Rodzaje sieciowych aplikacji
 •   Przykład warstwy aplikacji: E-mail
 •   Przykład aplikacji: Telnet 
 •   Przykład aplikacji: FTP
 •   Przykład aplikacji: HTTP
 •   Przykład aplikacji: Redirectors

 • Kursant po ukończeniu pierwszego semestru szkolenia uzyskuje ogólną wiedzę z zakresu budowy i wykorzystania sieci w odniesieniu do modelu ISO-OSI. Poznaje podstawowe aplikacje i protokoły wykorzystywane w sieci.

  Program szkolenia "Cisco Networking Academy" w semestrze II
  Temat 1. Teoria routingu  
 • Analiza elementów routera
 • Sprawdzanie routera przy pomocy hasła, identyfikacji i flagi
 • Opis połączeń sieciowych i ich zasadnicze różnice
 • Podstawy konfigurowania routerów
 • Definicja kontroli przepływu i opis trzech podstawowych metod użycia ich w sieci
 • Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi z trybu uprzywilejowanego
 • Identyfikacja głównych poleceń w trybie uruchomieniowym 
 • Sprawdzanie początkowej konfiguracji przy użyciu komendy setup
 • Logowanie się do routera w trybie użytkownika zwykłego i uprzywilejowanego
 • Lista komend do ładowania systemu operacyjnego IOS z: pamięci flash, serwera TFTP, pamięci ROM
 • Przygotowanie do archiwizacji, aktualizacji i ładowanie obrazu systemu operacyjnego IOS

 • Temat 2. Protokoły routingu
 • Analiza TCP/IP
 • Funkcje protokołów warstwy transportu TCP/IP
 • Protokół RIP
 • Protokół IGRP
 • Funkcje wykonywane przez protokół ICMP

 • Temat 3. Podstawy konfigurowania routerów
 • Konfiguracja adresów IP
 • Weryfikacja adresów IP
 • Przygotowanie początkowej konfiguracji routera i protokołu IP
 • Dodawanie do konfiguracji protokołów routingu RIP
 • Dodawanie protokołów IGRP
 • Konfiguracja standardowej listy dostępu do postaci ruchu IP
 • Monitorowanie i weryfikacja wybranych operacji list dostępu 
 • Konfiguracja rozszerzonej listy dostępu w celu filtrowania ruchu IP
 • Lista problemów napotykanych typów routingu w przypadku zmiany topologii i opis technik redukcji tych problemów

 • Ukończenie semestru drugiego daje kursantowi solidne przygotowanie do pracy z routerami w sieci. Wiadomości te  pomogą w konfiguracji i optymalnym wykorzystaniu routera.

  Program szkolenia "Cisco Networking Academy" w semestrze III
  Temat 1. Zaawansowane konfiguracje routerów
 • Lista potrzebnych adresów IPX i typy enkapsulacji
 • Konfiguracja list dostępu IPX oraz filtrów SAP w celu podstawowej kontroli ruchu w sieciach Novell
 • Włączanie protokołów IPX i konfiguracja interfejsów
 • Operacje monitorowania protokołu IPX

 • Temat 2. Teoria przełączania w sieci LAN i sieci VLAN
 • Metody przełączania
 • Rozróżnianie między przełączaniem cut-through (przełączanie w locie) a store-and-forward (zapamiętaj i wyślij)
 • Opis operacji protokołu STP i korzyści płynące z jego wykorzystania
 • Korzyści płynące z wykorzystania sieci wirtualnych LAN

 • Temat 3. Projektowanie zaawansowanych sieci LAN i sieci LAN przełączanych
 • Operacja full- i half-duplex jako przykład komunikacji w sieciach Ethernet
 • Problemy przeciążania w sieciach Ethernet
 • Segmentacja sieci LAN z zastosowaniem mostków (bridges)
 • Segmentacja sieci LAN z zastosowaniem routerów
 • Segmentacja sieci LAN z zastosowaniem przełączników (switches)
 • Korzyści z wykorzystania segmentacji sieci przy użyciu mostków
 • Korzyści z wykorzystania segmentacji sieci przy użyciu routerów
 • Korzyści z wykorzystania segmentacji sieci przy użyciu przełączników
 • Właściwości sieci Fast Ethernet
 • Ograniczenia sieci Fast Ethernet

 • Program szkolenia zawarty w semestrze trzecim pozwala na głębsze poznanie sieci Ethernet, LAN i sieci VLAN oraz możliwości zastosowania urządzeń sieciowych takich jak: mostki, routery i przełączniki do budowy takich sieci.

  Program szkolenia "Cisco Networking Academy" w semestrze IV
  Temat 1. Teoria i projektowanie sieci WAN
 • Technologie WAN, PPP, Frame Relay, ISDN
 • Różnice między następującymi usługami sieci WAN: LABP, Frame Relay, ISDN/LAPD, HDCL, PPP, i DDR
 • Istotne cele dla sieci ISDN

 • Temat 2. Rozwiązywanie problemów w sieci
 • Rozpoznawanie kluczowych terminów technologii Frame Relay i jej cechy
 • Lista komend do konfiguracji Frame Relay
 • Lista komend do monitorowania operacji Frame Relay na routerze
 • Identyfikacja operacji PPP do enkapsulacji danych w sieciach WAN 
 • Identyfikacja protokołów ISDN

 • Temat 3. Analiza przykładowych rozwiązań
 • Opis implementacji Cisco w ISDN BRI
 •  
  Ostatnia aktualizacja -