PODSTAWOWE KOMENDY EDYTORA VI

====================================================

Przejście z trybu edycji do trybu pisania komend, następuje
po naciśnięciu klawisza [ESC].

 

Pisanie

a /append/ pisanie znaków z prawej strony za kursorem

i /insert/ pisanie, począwszy od miejsca ustawienia kursora

 

Kasowanie

x kasowanie znaku w miejscu ustawienia kursora

X kasowanie takie jak backspace (z lewej strony kursora)

dd usunięcie całej linii

D skasowanie tekstu od kursora do końca wiersza

dG usuń linie do samego końca zbioru

 

Zapisywanie

ZZ zapisanie zbioru i wyjście z edytora

:wq zapisanie zbioru i wyjście z edytora

:q! Wyjście z vi bez zapisywania zbioru

 

Poruszanie się po zbiorze

j przejście do następnej linii na dół

k przejście do następnej linii w górę

l przejście do następnego znaku w prawo

h przejście do poprzedniego znaku w lewo

1G skok na początek dokumentu

G skok na koniec dokumentu